Namn på färger Kategori:Svenska/Färger


namn på färger

Source: https://shopcdn.textalk.se/shop/ws50/48050/art38/26295238-a4b73a-Fargkarta_vaggord.png


Idag har alla färger namn – beigebrunt finns inte längre - Sydsvenskan Färger, i betydelsen kulörerkan betecknas och benämnas på många olika sätt, exempelvis med vardagliga färgord, pigmentnamn och hänvisningar till definitioner i specifika färgsystem. I vardagslivet använder vi grundläggande färgord som rödblå eller gråoch inom varje kultur är alla människor med icke-defekt färgseende ungefär överens om vad de orden betyder. De betecknar inte namn specifik färg - det finns till exempel många färger som är färger - utan ett färgområde eller färgkluster där alla färger kan benämnas med samma ord. Att vi är ungefär överens betyder inte att vi är helt överens, och i utkanten av det aktuella färgområdet till exempel mellan röd och rosa kan det finnas stor oenighet utan att någon har rätt eller fel. Ännu större tveksamhet finns kring ord som till exempel turkos eller orange. hur bli av med celluliter


1 2 3 4 5 6