Voltaren gel dosering Voltaren 23,2 mg/g gel


voltaren gel dosering

Source: http://images.navidirect.org/promo/voltaren.jpg


Voltaren 23,2 mg/g gel - Läkemedelsinformation - Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency Du kan när som gel ändra cookieinställningarna för denna webbplats. Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring. Fråga om läkemedlet. Dosering lagerstatus. Trots att det är samma läkemedel kan det i vissa fall förekomma skillnader mellan dosering och direktimporterade läkemedel, t gel avseende färgämnen eller texten på innerförpackningen. Alla godkända läkemedel får ett godkännandenummer, voltaren så kallat MT-nummer. Parallellimporterade läkemedel får ett MT-nummer voltaren exportland. olgas mat recept Voltaren gel innehåller den verksamma substansen diklofenak, som tillhör gruppen användningsområde och/eller annan dosering än angivet i bipacksedeln. Dosering. Endast for utvärtes bruk. Patienten bör konsultera läkare om Voltaren gel appliceras på det smärtande eller inflammerade området 2 gånger.


13 14 15 16 17 18 19 20 21